Kinh Tế

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với thị trường Myanmar

Trong năm 2012, theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với thị trường Myanmar đạt 227 triệu USD, con số này đã tăng  so với năm 2011 là 35,9% và so với năm 2003 cao gấp 7 lần.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với thị trường Myanmar - Kinh Tế - Kinh tế vĩ mô - Kinh tế Việt Nam

Trong giai đoạn 2003 -2012,tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam với Myanmarcũng đạt mức tăng khá cao, bình quân là 24,8%, trong đó xuất khẩu tăng bình quân là 28,3% và nhập khẩu tăng bình quân là 22%.Tuy nhiên, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với thị trường này lại chiếm tỷ trọng khá thấp, chỉ khoảng 0,1% trong tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Trong hoạt động thương mại với Myanmar, Việt Nam thường nhập siêu với tỷ lệ nhập siêu so với xuất khẩu khá lớn (thường là trên 100%).Cụ thể như năm 2005 và 2006, nhập siêu từ Myanmar cao gấp gần 3 lần so với xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này.

Năm 2012 đánh dấu một chuyển biến mới trong quan hệ thương mại với Myanmar, đó là lần đầu tiên trong vòng nhiều năm qua, Việt Nam đã xuất siêu sang thị trường này. Mặc dù mức thặng dư thương mại còn khá thấp chỉ hơn 8 triệu USD,nhưng so với mức nhập siêu khá lớn của những năm trước đó thì đây là điều đáng ghi nhận.

Về xuất khẩu,trong năm 2012, Myanmar là thị trường xếp thứ55 trong khoảng 230 thị trường xuất khẩu của Việt Nam với tổng kim ngạch xuất khẩu là 117,8 triệu USD, tăngmạnh 42,9% so với năm 2011 và chiếm 0,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Xét trong nội khối ASEAN thì xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này chỉ cao hơn xuất khẩu sang Brunei và chỉ chiếm 0,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang tất cả các nước thành viên ASEAN.

Theo số liệu Thống kê Hải quan mới nhất ghi nhận trong tháng 1-2013 tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Myanmar đạt 13,7 triệu USD, tăng nhẹ 1,8% so với tháng 12-2012 với các mặt hàng xuất khẩu chính vẫn là: sắt thép các loại, sản phẩm từ sắt thép, máy móc thiết bị, sản phẩm dệt may, chất dẻo,…

Về nhập khẩu,Myanmar là thị trường xếp vị trí thứ 48 cung cấp hàng hoá cho các doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2012 với tổng kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này là 109,5 triệu USD, tăng 29,1% so với năm 2011. Xét trong nội khối ASEAN thì kim ngạch nhập khẩu hàng hoá từ Myanmar vào Việt Nam là thấp nhất và chỉ chiếm 0,5% trị giá nhập khẩu hàng hoá từ tất cả các nước ASEAN vào Việt Nam trong năm 2012.

Các mặt hàng chính nhập khẩu từ Myanmar trong năm 2012 là: gỗ 50,46 triệu USD, tăng 12% so với năm 2011 và chiếm 46% tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam từ thị trường này; cao su 23,8 triệu USD, gấp 2,7 lần; đồng 10,6 triệu USD,…

Trong tháng 1-2013, trị giá hàng hóa nhập khẩu từ Myanmar vào Việt Nam chỉ đạt 3,6 triệu USD, giảm mạnh 45,6% so với tháng 12-2012 chủ yếu là do nhập khẩu mặt hàng gỗ từ thị trường này giảm mạnh (chỉ đạt 1,8 triệu USD, giảm 43% so với 12-2012).

Gửi email

Bình luận bằng Facebook

Gửi bình luận

*

микрозаймы на карту срочный займ онлайн круглосуточно займ денег онлайн срочно