Kinh Tế

Năm 2014: Mức đóng bảo hiểm xã hội tăng 2%

Mức đóng bảo hiểm xã hội trong năm 2014 sẽ tăng 2%: người lao động sẽ chịu 1%, chủ sử dụng lao động chịu 1%.

Năm 2014: Mức đóng bảo hiểm xã hội tăng 2% - Kinh Tế - Kinh tế Việt Nam

Mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người sử dụng lao động và người lao động được tính theo mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động và tỉ lệ đóng đối với đối tượng đồng thời tham gia bảo hiệm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Năm 2014: Mức đóng bảo hiểm xã hội tăng 2% - Kinh Tế - Kinh tế Việt Nam

Ghi chú:

  • HT: Đóng vào quỹ Hưu trí, tử tuất
  • LĐ: Đóng vào quỹ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
  • OĐ: Đóng vào quỹ Ốm đau, thai sản
  • TN: Bảo hiểm Thất nghiệp
  • YT: Bảo hiểm Y tế

Như vậy, mức đóng Bảo hiểm xã hội năm 2014 tăng 2% (1% từ người sử dụng lao động và 1% từ người lao động).

Điều này đồng nghĩa với việc lương thực nhận mà người lao động thụ hưởng sẽ giảm 1% từ năm 2014.

Trước đó, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay khoảng từ 250.000-350.000 đồng một tháng, tương đương mức tăng xấp xỉ 15%. Cụ thể:

Năm 2014: Mức đóng bảo hiểm xã hội tăng 2% - Kinh Tế - Kinh tế Việt Nam

Như vậy, cùng với việc tăng lương tối thiểu, mức đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 cũng sẽ tăng lên.

Gửi email

Bình luận bằng Facebook

Gửi bình luận

*

микрозаймы на карту срочный займ онлайн круглосуточно займ денег онлайн срочно